Publicat al BOE l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de desembre de 2023, que amplia el repartiment territorial de crèdit, destinat a aquesta línia de finançament


25/01/2024

El Ministeri d'Indústria i Turisme ha publicat la Resolució de 5 de gener de 2024, de la Secretaria d'Estat de Turisme, que publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de desembre de 2023, que amplia el repartiment territorial de crèdit destinat a la línia de finançament per a Projectes d'Eficiència Energètica i Economia Circular d'Empreses Turístiques, per un import total de 119,6 milions d'euros, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.  

Amb el nou repartiment, les comunitats autònomes podran ampliar el rang d'actuacions finançables, incloent-hi els següents tipus de projectes: 
- Projectes de millora d'eficiència energètica, com: Implantació de sensors que permetin una monitorització dels consums i optimització dels estalvis energètics, d'aliments i d'aigua, entre d'altres. 
- Mesures de gestió de residus: Plans per a la segregació de residus en origen i posterior recollida separada i d'equipament per a la preparació per a la reutilització i reciclat, etc.  
- Accions que fomenten la producció i obtenció de subministraments de proximitat ("km 0").  
- Millores en les instal·lacions i equips: en matèria d'il·luminació com el control de presència, la il·luminació de baix consum, en matèria d'electrodomèstics eficients; o d'instal·lacions tèrmiques com l'aïllament de calderes o canonades, etc.  
- Digitalització, automatització i control i sistemes de gestió d'edificis. 
- Conscienciació i formació de plantilla, sensibilització de clients respecte a temperatures raonables, finestres tancades durant la climatització, recanvi de tovalloles, etc.  

La distribució territorial dels fons pren com a referència els percentatges de repartiment de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març. A Catalunya li correspon un 15,48% del pressupost total, és a dir, 18.517.210 euros. Entre 2022 i 2023, Catalunya haurà rebut 44.837,670 euros que beneficiaran un total de 526 empreses.  

Les convocatòries podran tramitar-se en règim de concurrència competitiva o com a subvencions de concurrència no competitiva.  

Podran ser beneficiaris últims d'aquests ajuts les persones, físiques o jurídiques, que responguin a la descripció d'establiment turístic recollida a la normativa sectorial, així com altres activitats econòmiques vinculades al sector turístic.  

Els projectes hauran d'estar totalment executats i justificats abans del 30 de juny de 2025

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 23 de gener 2024.

Més informació al web (aquí).