Així ho disposa l'Acord de Conferència Sectorial d'Educació, que aprova la proposta de distribució territorial


06/02/2024

El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ha publicat l'Acord de Conferència Sectorial d'Educació que aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes, destinats al Redimensionament de l'oferta de Formació Professional (FP) del Pla de Modernització de la Formació Professional, en l'exercici pressupostari de 2023, en el marc del Component 20 "Pla estratègic d'impuls de la Formació Professional" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.  

L'import destinat per l'actuació d'aquest programa de cooperació territorial és de 143.398.125 euros i es preveu que es puguin crear 76.479 noves places d'FP, al conjunt d'Espanya.

D'acord amb els criteris de distribució enumerats, a Catalunya li pertoquen 17.287.500 euros. Amb aquest pressupost, el Govern de la Generalitat es compromet a crear 9.220 noves places d'FP en centres sostinguts amb fons públics.   

El total del crèdit disponible ha de permetre la continuïtat del Redimensionament de l'oferta d'FP del Pla de Modernització de la Formació Professional fins al 31 de desembre de 2024.   

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 1 de febrer 2024.