El que rebrà Catalunya del repartiment resultant dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


06/02/2024

El Ministeri d'Indústria i Turisme ha publicat l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme que fixa els criteris de distribució, així com el repartiment resultant, del crèdit destinat al finançament d'actuacions en el marc del Component 14 "Pla de modernització i competitivitat del sector turístic" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.  

L'import total del crèdit és de 10.040.000 euros per l'exercici de 2023 i els destinataris finals seran les associacions, pimes i treballadors del sector turístic.  

La proposta de repartiment d'aquests ajuts considera com a criteri de distribució la xifra d'ocupació turística en cada comunitat autònoma i proposa un indicador que mesuri la mitjana dels tres mesos de més afiliació de seguretat social de cada comunitat autònoma. Tenint en compte aquest criteri, a Catalunya li correspon 1.627.708,01 euros.  

Les despeses que es podran finançar s'hauran de relacionar amb la posada en marxa de les següents actuacions: 
- Guies de suport a accions concretes relacionades amb la sostenibilitat social (per exemple, guies per afavorir la diversitat en l'ocupació). 
- Feines de recopilació de bones pràctiques o casos d'èxit relacionats amb el tema específic que s'acordi. 
- Plans de sensibilització basats en accions de formació. 
- Plans de comunicació. 
- Programes de suport a la implantació d'accions a través d'instruments concrets com eines d'autodiagnòstic o instruments de compromís (codis de conducta, segells ètics, etc.) 

El termini d'execució d'aquest programa d'ajuts finalitza el 4t trimestre de 2025. 

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 5 de febrer 2024.