En la sessió plenària del Seminari de Dret Local que està tenint lloc aquest matí ens centrem en debatre com ha evolucionat en els darrers 40 anys la seguretat en la ciutat i els espais públics i en reflexionar sobre com s’ha fet i com millorar la cita prèvia amb l’administració

Als grups de treball, analitzem la garantia de la neutralitat en el procés electoral i la regulació de la contaminació acústica i les activitats


09/02/2024

La ponència central sobre seguretat pública ha anat a càrrec de Francesc Guillen Lasierra, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable de Projectes i Organització de la Secretaria de Seguretat Pública de la Generalitat i president de l’Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental. En la seva intervenció, ha explicat com la seguretat pública ha estat fonamentalment referida a les ciutats, a les zones urbanes: "les concentracions de població freqüentment d’origen divers i la seva mobilitat han presentat tradicionalment més dificultats de control social i, per tant, els problemes de seguretat s‘han acostumat a relacionar amb aquests àmbits molt més que no pas amb les zones rurals”. A més, ha afegit que "si parlem de seguretat pública, les unitats de referència seran necessàriament els espais públics, és a dir, aquells llocs on les persones es troben, es relacionen i poden entrar en conflicte, amb possibilitat d‘atacs directes contra els drets més fonamentals”. Així, en la seva ponència, ha recollit experiències de seguretat pública durant 40 anys, i ha reflexionat sobre la percepció subjectiva de la seguretat, la importància dels espais públics, la criminologia ambiental o la prevenció, entre altres qüestions.

A continuació, dos especialistes de perfil complementari reflexionen amb les persones assistents sobre temes de rellevància. En aquesta ocasió, comptem amb Esther Gimenez-Salinas, Síndica de Greuges de Catalunya, i Diego Gómez Fernández, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat de Vigo, que parlen sobre la cita prèvia i la mala administració.

Finalment, com sempre, s’ofereixen sessions específiques en dos grups de treball diferents, amb un enfocament més directament adreçat a la solució d’aspectes concrets i específics, referits, d’una banda, al personal, el règim jurídic, la hisenda i els serveis i, d’altra banda, al govern del territori, el medi ambient, els serveis i els béns públics. Així, al grup I, parlem de la garantia de la neutralitat en el procés electoral, amb Ignacio Gutiérrez Cassillas, cap del departament d'Assessorament Jurídic-Electoral de la Junta Electoral Central, i al grup II, parlem de la contaminació acústica i les activitats, amb Montse Escudé, directora jurídica de l’àmbit d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat.