La Direcció General per la Política Regional i Urbana (DG Regio) ha publicat una plana web que es divideix en tres apartats: buscador de finançament, inspira't i recursos


13/02/2024

La Direcció General per la Política Regional i Urbana (DG Regio) ha publicat "Rural Toolkit", una guia completa sobre les oportunitats de finançament i suport de la Unió Europea per a les zones rurals. L'objectiu és ajudar a les autoritats locals, les institucions i les parts interessades a aprofitar els programes i altres iniciatives de finançament i suport de la UE, així com fomentar el desenvolupament en els territoris rurals.  

El web es divideix en tres apartats, "Buscador de finançament", "Inspira't" i "Recursos". El buscador de finançament conté tan iniciatives de la UE d'aplicació directa, per exemple, els programes EIT, CERV, LIFE o Horitzó Europa i iniciatives d'aplicació a través de les autoritats estatals o regionals: FEMPA, FEDER, FSE+, etc. També inclou instruments financers com l'InvestEU Advisory Hub o l'InvestEU Fund.  

L'apartat "Inspira't" inclou exemples pràctics, estudis de casos sobre com els mecanismes de suport de la UE s'han aplicat amb èxit a les zones rurals d'aquesta.  

Finalment, l'apartat de "Recursos" inclou documents útils, informes, manuals i altres materials rellevants sobre les oportunitats de finançament de la UE disponibles en el període 2021-2027 per alguns sectors específics: banda ampla, cultura, educació, energia, medi ambient i turisme.  

També ofereix orientació sobre l'enfocament integrat del desenvolupament local per ajudar a les comunitats rurals a dissenyar i aplicar estratègies i projectes integrats, com el desenvolupament local participatiu. 

Es tracta d'una plataforma merament informativa. Les sol·licituds es continuaran realitzant a través de les pàgines oficials de les convocatòries.  

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 9 de febrer 2024.