Es preveu que aquestes es publiquin al portal de finançament i oportunitats de licitació el 18 d'abril de 2024


22/02/2024

Davant el preanunci de convocatòries LIFE 2024 l'Agència Executiva Europea de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA), de la Comissió Europea, realitzarà sessions informatives virtuals del 23 al 26 d'abril de 2024 per orientar els potencials sol·licitants a través de les convocatòries LIFE 2024. Que es preveuen que es publiquin al portal de finançament i oportunitats de licitació el 18 d'abril de 2024.

Terminis de presentació previstos: 
 
· Projectes d'Acció Estàndard (SAP) per a l'economia circular i la qualitat de vida - Data límit: 19 de setembre de 2024. 
 
· Projectes d'Acció Estàndard (SAP) per a la natura i la biodiversitat - Data límit: 19 de setembre de 2024. 
 
· Projectes d'acció estàndard (SAP) per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic - Data límit: 17 de setembre de 2024. 

· Subvencions d'Acció de Coordinació i Suport (CSA) per al subprograma de transició energètica neta - Data límit: 19 de setembre de 2024.  

· Projectes Estratègics Integrats (SNAP/SIP) - Notes conceptuals: Data límit: 5 de setembre de 2024; Propostes completes: Data límit: 6 de març de 2025. 

· Preparació d'assistència tècnica per a SIP i SNAP: Data límit: 19 de setembre de 2024. 

· Data límit Rèplica d'assistència tècnica: 19 de setembre de 2024. 

· Acords marc d'associació (FPA OG) - Data límit: 5 de setembre de 2024. 

· Acords específics de subvenció de funcionament (SGA OG) - Data límit: 17 de setembre de 2024. 

· Projectes preparatoris LIFE (que aborden prioritats legislatives i polítiques ad hoc - PLP) - Data límit: 19 de setembre de 2024. 
 
CINEA disposa d'una pàgina dedicada a Suport als sol·licitants (aquí).

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 16 de febrer de 2024.