En concret, serviran per la posada en marxa de les facilitats ICO-Verde, dotada amb 22.000 milions d'euros; ICO-Empreses i Emprenedors, amb 8.150 milions d'euros; ICO-Habitatge, amb 4.000 milions d'euros; ICO-Audiovisual Hub, amb 1.712 milions d'euros; i el Fons Next Tech, amb 4.000 milions d'euros


08/03/2024

El Consell de Ministres va aprovar l'acord pel qual s'estableixen les condicions generals per posar en marxa cinc facilitats a càrrec dels préstecs de l'addenda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), per import de 40.000 milions d'euros, i que dona instruccions a l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a la gestió.
 
Es posa en marxa així la segona fase del PRTR, amb la canalització de gairebé la meitat dels préstecs de l'addenda, que permetrà culminar el procés de transformació i modernització del teixit productiu i de l'economia espanyola.
 
Els préstecs permetran mantenir el fort ritme inversor i proporcionaran una xarxa de seguretat per finançar inversions privades i públiques en les millors condicions financeres els pròxims anys
 
Les cinc facilitats aprovades avui es destinaran a finançar projectes d'inversió que afavoreixin la doble transició verda i digital de les empreses, reforçant-ne la competitivitat. Així mateix, es posaran en marxa facilitats específiques per impulsar el sector audiovisual i les tecnologies innovadores, així com per augmentar el parc de habitatge social pública de lloguer.

Aquest nou marc servirà per a la posada en marxa de les facilitats ICO-Verde, dotada amb 22.000 milions d'euros; ICO-Empreses i Emprenedors, amb 8.150 milions d'euros; ICO-Habitatge, amb 4.000 milions d'euros; ICO-Audiovisual Hub, amb 1.712 milions d'euros; i el Fons Next Tech, amb 4.000 milions d'euros.

Destaquen que la Línia ICO-Verd disposarà de 22.000 milions d'euros per facilitar crèdits a llars i empreses privades i públiques. Aquests préstecs es podran destinar, entre altres finalitats, al desenvolupament de projectes de transport sostenible, eficiència energètica, energies renovables, descarbonització de la indústria, gestió de l'aigua, economia circular i adaptació al canvi climàtic.

I també la Línia ICO-Habitatge que disposarà de 4.000 milions d'euros per al finançament de projectes dirigits a incrementar el parc d'habitatge de lloguer social a preu assequible, així com millorar el parc d'habitatge social ja existent.

Els préstecs gestionats per l'ICO es podran formalitzar fins a l'agost del 2026, si bé les amortitzacions es podran continuar reinvertint fins al 2036, ampliant així l'abast dels fons i la capacitat de finançar nous projectes d'inversió.

Font: Govern d'Espanya - 27 de febrer 2024.