Un servei que s'emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució PRE/735/2024)


21/03/2024

La Resolució PRE/735/2024, de 7 de març, de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, publicada al del DOGC de 18/03/2024, aprova la regulació del servei d'acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o altres vies no formals o informals que constitueix un procediment administratiu obert de forma permanent (aquí més informació al web). Aquest servei s'emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons Next Generation EU.  

Aquest servei acredita la totalitat d'unitats o estàndards de competència del Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals o del Catàleg Nacional d'Estàndards de Competències Professionals, incloses en l'oferta formativa de formació professional de Catalunya, que es poden consultar al portal (aquí) de l'Agència de Formació i Qualificació Professionals (FPCAT). 

Per participar en el servei d'acreditació de competències professionals les persones ha de complir següents requisits: 
- Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor 
- Tenir 18 anys quan es tracti de les unitats o estàndards de competència de nivell 1 o 20 anys per a les unitats o estàndards de competència de nivells 2 i 3. 
- Tenir experiència laboral, haver prestat assistència mitjançant una beca o voluntariat, o haver fet formació no formal relacionada amb les competències professionals que es vulguin acreditar.

El procediment d'acreditació de competències professionals es pot tramitar:  
- Amb caràcter individual, a instància de la persona interessada.  
- Amb caràcter massiu. A aquest efecte, l'Agència FPCAT subscriu convenis de col·laboració amb les empreses, les associacions empresarials o els organismes equiparats, per promoure processos d'acreditació de competències professionals amb caràcter massiu per a la seva plantilla, associats a plans de formació complementaris definits per l'empresa. 

Les inscripcions per a procediments de caràcter individual, la sol·licitud es pot presentar preferiblement per mitjans electrònics a través del web Tràmits gencat (aquí).

Pel que fa a les inscripcions en procediments de caràcter massiu els agents socials, les empreses, les associacions empresarials o els organismes equiparats han de sol·licitar, amb caràcter previ, la signatura d'un conveni amb l'Agència FPCAT fent servir el tràmit corresponent disponible també al web de Tràmits gencat (aquí).

Dins la informació de la font i trobareu les diferents fases: avaluació, assessorament i d'acreditació i registre. 

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 19 de març 2024.