La Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, l'ha publicat aquest 2024


02/04/2024

Ja ha estat publicat el segon pla estratègic del programa Horizon Europe pels anys 2025-2027, aquest orientarà el finançament de la investigació i la innovació dins i fora d'Europa per fer front a reptes globals clau com ara: 
(i) el canvi climàtic; 
(ii) contaminació; 
(iii) la pèrdua de biodiversitat; 
(iv) la transició digital; 
i (v) una població envellida. 

Des de la investigació fonamental fins a la innovació innovadora i el desplegament de solucions innovadores, el pla estratègic orienta la inversió en la transició verda i digital, construint una Europa més resilient, competitiva, democràtica i inclusiva. Per garantir que s'ajusta al seu propòsit, el pla estratègic s'ha desenvolupat juntament amb els Estats membres i els països associats mitjançant amplis intercanvis, que inclouen una gran consulta pública i un esdeveniment per implicar el públic en general. L'evidència del pla estratègic es basa en l'anàlisi del pla estratègic.