On es reconeix la contribució positiva d'aquest pel que fa a les transicions ecològiques i digitals, a l'espera amb interès de l'avaluació final, prevista el 2028, per avaluar-ne l'impacte total


17/04/2024

El Consell Europeu va aprovar el passat 12 d'abril les conclusions sobre l'avaluació intermèdia del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). En les seves conclusions, el Consell reconeix la contribució positiva del MRR a les transicions ecològiques i digitals, així com altres prioritats de la UE, i assenyala l'incentiu per aplicar les recomanacions específiques per país, sobretot mitjançant una acceleració de les reformes estructurals.

De la informació es desprèn que el Consell celebra que MRR tingui com a objectiu enfortir l'apropiació dels estats membres i que el focus de l'instrument estigui en el lliurament i la implementació. El Consell accepta que l'informe arriba massa aviat per poder oferir una avaluació d'impacte completa del MRR i espera amb interès l'avaluació final d'aquest, prevista el 2028, per avaluar-ne l'impacte total. 

El Consell convida la Comissió Europea (CE) i els estats membres a identificar maneres concretes d'agilitzar i millorar l'aplicació del mecanisme i els plans de recuperació i resiliència, tot garantint la protecció adequada dels interessos financers de la Unió Europea.

El Consell també anima a la CE a continuar extraient lliçons de l'aplicació de la naturalesa basada en el rendiment d'aquest instrument. Subratllant que la finalització ràpida de les inversions i les reformes per a l'agost de 2026 encara és clau per assolir la plena implementació del MRR. 

Cal recordar que la CE va presentar una avaluació a intermèdia del MRR el 21 de febrer de 2024, fent un balanç dels progressos aconseguits en la implementació del mecanisme. L'avaluació intermèdia és un requisit del Reglament del MRR i anirà seguida d'una "avaluació ex post" l'any 2028, amb una avaluació global de l'instrument i el seu impacte, un cop s'apliquin completament les mesures incloses en els plans de recuperació.

El MRR és el programa de suport financer a gran escala de la UE en resposta als reptes que la pandèmia ha plantejat a l'economia europea. És la peça central de Next Generation EU, un instrument de recuperació temporal que permet a la CE recaptar fons per ajudar a reparar el dany econòmic i social immediat causat per la pandèmia de la Covid-19. Per beneficiar-se d'ell, els estats membres han presentat a la CE Plans de Recuperació, Transformació i Resiliència (el cas d'Espanya) que estableixen les reformes i les inversions que pretenen implementar a finals de 2026. Fins ara, s'han compromès amb aquesta finalitat 648.000 milions d'euros.

Font: Consell Europeu - 12 d'abril 2024.