A través d'una enquesta que estarà oberta fins al 14 de juny de 2024


02/05/2024

Els programes Interreg permeten la cooperació entre les regions europees mitjançant el finançament de projectes destinats a trobar solucions comunes a reptes compartits.  

El període de programació 2021-2027 constitueix la quarta generació de cooperació per a la majoria dels programes Interreg transnacionals. A mitjans del període actual i pensant en futurs programes, es planteja la pregunta sobre com pot el programa Interreg seguir contribuint al desenvolupament de les regions després del 2027.  

Els debats polítics sobre el futur de la política de cohesió i d'Interreg ja van començar el 2023. En aquest procés, els responsables polítics europeus, estatals i regionals han volgut escoltar les necessitats i els suggeriments dels actors de la cooperació sobre el terreny.  

Amb la intenció de seguir continuar aportacions sobre el futur de la política de cooperació regional, s'ha obert una enquesta a escala europea coordinada per la Comissió Europea. Les aportacions que es facin influiran directament en la posició dels responsables polítics, que formularan les seves propostes concretes a la primavera de 2025.  

L'enquesta estarà oberta fins al 14 de juny de 2024.  

L'enquesta és el resultat de la coordinació de 6 Programes Interreg transnacionals, concretament, l'Interreg Sudoe, l'Interreg Espai Alpí, l'Interreg Europa Central, l'Interreg Euro-Med, l'Interreg IPA Adrion i l'Interreg Next Med. En tot cas, el formulari s'ha de contestar només una vegada.  

Per a facilitar el tractament i anàlisi de les contribucions, les respostes de l'enquesta s'han de redactar en anglès. No obstant això, la Secretaria Conjunta del Sudoe ofereix una traducció de cortesia en castellà, francès i portuguès (aquí més informació). 

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 25 d'abril 2024.