Més de 3.600 centres a tot l'Estat participen en aquest programa adreçat a millorar els resultats educatius de l'alumnat amb més dificultats


02/05/2024

El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, ha anunciat que el programa per a l'orientació, avenç i enriquiment educatiu, PROA+, es prorrogarà fins al 2028. Es tracta d'un programa que rebrà un finançament de 105 milions d'euros a l'any procedents del Fons Social Europeu+.  

Actualment, hi ha més de 3.600 centres a l'Estat espanyol que participen en aquest programa dirigit a millorar els resultats educatius de l'alumnat amb més dificultats. Segons dades del mateix Ministeri, gràcies a programes com PROA+ durant els últims anys la taxa d'abandonament educatiu prematur s'han reduït en deu punts, passant del 23,6% el 2013 al 13,6% a 2023.  

El Programa Proa+ també ha rebut finançament de fons Next Generation EU (NGEU). Concretament a Catalunya, destaca la font d'aquesta notícia, que ha rebut 14.556.901 euros per la posada en marxa de 374 contractes-programes per a l'orientació, avenç i enriquiment educatiu en centres d'especial complexitat educativa. 

Que juntament amb el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE), que es va iniciar el curs 2021-2022 per un període de quatre anys que acabarà a finals del curs actual, i es tornarà a renovar en una segona etapa per als pròxims tres cursos. En aquesta primera fase -entre el 2020 i el 2024- la dotació econòmica haurà estat de prop de 60 milions d'euros finançats pel Departament d'Educació i pels fons NGEU. Tot plegat, suposa una oportunitat d'enfortiment dels centres amb major complexitat per avançar en l'èxit escolar d'infants i joves. 

(Aquí) més informació al web.

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea - 25 d'abril 2024.