ODS número 9: Indústria, Innovació i Infraestructures, ODS número 11: Ciutats i Comunitats sostenibles i ODS número 13: Acció climàtica

Amb la meitat de la població mundial vivint en entorns urbans i produint el 70 per cent de les emissions de carboni, les ciutats tenen un gran protagonisme a l'hora de combatre el canvi climàtic

Concretament la construcció i el funcionament dels edificis són responsables del 38 per cent de les emissions globals i, per tant, aquest és un àmbit d'actuació clau per aconseguir avançar en el procés de descarbonització dels ecosistemes urbans


21/05/2024

Són molts els governs locals i cada vegada més empreses i professionals del sector de la construcció que són conscients de la magnitud del problema i de la necessitat d'integrar criteris de responsabilitat (ambiental però també social i econòmica) a l'hora de dissenyar i construir edificis. Un canvi de mentalitat, i en molts casos de les normatives reguladores, que ja s’està començant a traduir en mesures concretes, com ara: la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, la instal·lació de sistemes de producció d'energies renovables, l’aplicació de noves tecnologies per optimitzar l’ús de l’energia, l’habilitació d’espais en les noves promocions per aparcar bicicletes, la utilització de materials naturals, la incorporació d’economies circulars en el procés d’edificació, etc.

El gran repte per al món local és accelerar i estendre aquesta transformació, i integrar-la amb la resta de sectors del municipi (mobilitat, infraestructures, urbanisme, sistema energètic, manteniment dels edificis públics, etc.). D’una banda perquè és un pas imprescindible per acomplir els objectius de descarbonització, però de l’altra perquè permetrà avançar cap a ciutats més resilients, més saludables i que ofereixin millor qualitat de vida.