Dins la temàtica per a la realització de projectes sota un enfocament de ciutat per a la reducció de la mortalitat cardiovascular a Europa


21/05/2024

La Innovative Health Initiative (IHI) és una associació públicoprivada entre la Unió Europea i les indústries europees de ciències de la vida, ha fet una publicació, preliminar de les temàtiques previstes, en la 8a convocatòria de projectes de l'instrument IHI.

Els projectes són dissenyats en dos estadis de sol·licitud, on la contribució financera màxima de l'IHI del conjunt és de fins a 15.000.000 euros i amb una durada indicativa de l'acció és de 72 mesos.

Es preveu sota la temàtica 1, la realització de projectes sota un enfocament de ciutat per a la reducció de la mortalitat cardiovascular (ECV) a Europa.

En el marc d'aquest objectiu, s'espera que les futures accions aportin:
· Models i/o bones pràctiques (incloent-hi l'estructura de govern, models de finançament/finançament, etc.) i fulls de ruta sobre enfocaments rendibles per millorar la gestió de la salut cardiovascular (CV) que es puguin replicar a tot Europa.
· Recomanacions per actualitzar les directrius i estàndards europeus sobre la gestió de les ECV (incloent-hi la prevenció primària, secundària i el tractament)
· Una definició més sòlida i una millor selecció d'indicadors de rendiment sobre la mortalitat CV, els resultats dels pacients i l'impacte econòmic de les intervencions.
· Estàndards de dades harmonitzats per mesurar el rendiment i l'impacte (inclosos PROMs5 , PREMs6 , Preferència del pacient, avaluacions de resultats clínics, etc.).
· Una plataforma digital fàcil d'utilitzar (idealment basada en solucions existents per garantir la interoperabilitat) i dades d'alta qualitat que permeten un enfocament basat en dades per a la gestió del risc de CVD.
· Noves solucions que inclouen digital i 'telesalut' per a la detecció precoç i el seguiment de pacients amb ECV.
· Recomanacions per millorar l'ús i l'accés dels pacients a la tecnologia i les teràpies digitals (telemedicina, portàtils, aplicacions mòbils clíniques...).
· Una plataforma, una xarxa o un altre mecanisme de suport per a l'intercanvi de bones pràctiques, aprenentatges i experiències, per donar suport al desplegament d'enfocaments d'èxit a tot Europa i més enllà.
· Recomanacions sobre la millora de les condicions de vida per donar suport a l'objectiu de disminuir l'impacte de les malalties cardiovasculars.

Per abordar aquest repte, l'acció finançada en aquest tema hauria de:
- Seleccionar fins a 5 ciutats per a servir com a pilot o guia. Aquestes ciutats han de ser representatives del context europeu (sobretot pel que fa a la mida i la població) per permetre una implementació més àmplia entre regions/països, diferents distribucions culturals i/o econòmiques. A títol indicatiu, cadascun espera que la ciutat pilot ((o una altra entitat administrativa urbana) tingui una població d'almenys 50.000 al seu centre urbà, d'acord amb la definició de ciutat de la Comissió Europea, dins l'OCDE.