Publicat al DOGC número 6944, de 27-d’agost de 2015

03/09/2015

S’aprova el Pla per a la mobilitat internacional, amb les actuacions que s’hi preveuen, que consta com a annex. I encomana la coordinació de l’execució de les actuacions derivades del Pla al Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració.