Segons aquest Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, publicat al BOE número 101, d’11 d’abril de 2020, queda prorrogat l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

12/04/2020

La pròrroga establerta en aquest reial decret s'estendrà fins a les 00.00 hores del dia 26 d'abril de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes al Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, i pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

El present reial decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al BOE.