Decret 58/2020, de 26 de maig, publicat al DOGC número 8142, de 27 de maig de 2020

27/05/2020

El decret declara dol, a tot el territori de Catalunya, des de la publicació d'aquest decret fins al dia 5 de juny de 2020 (inclòs).

Durant aquest període de dol les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques de Catalunya.