Resolució TES/3176/2020, de 25 de novembre, publicada al DOGC número 8292, d’11 de novembre

16/12/2020

La resolució amplia fins al 31 de març de 2021 el termini concedit per la resolució TES/996/2020, d'11 de maig per a la realització dels mesuraments periòdics dels focus emissors i dels controls atmosfèrics d'establiment, així com els assajos de seguiment (AS), sempre que l'encàrrec de les actuacions a les entitats col·laboradores de medi ambient habilitades s'hagi realitzat o es realitzi abans del 31 de desembre d'enguany.