Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener, publicada al DOGC número 8319, de 17 de gener

18/01/2021

Mitjançant aquesta resolució es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades anteriorment per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener. sobre mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta resolució entra en vigor el dia 18 de gener de 2021 i té una vigència fins a les 00:00 hores del dia 25 de gener de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Com a modificació destacable, a l’apartat 18, en relació als mercats no sedentaris i les fires de mercat, aquests no poden mantenir la seva activitat en dissabtes ni diumenges, llevat que es dediquin a la venda de productes essencials esmentats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. En tots els casos, el desenvolupament de l'activitat resta condicionat a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.