L’Ordre TSF/87/2021, de 27 d'abril, publicada al DOGC número 8399, aprova les bases reguladores dels ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal•liar els efectes de la COVID-19 en el mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral

30/04/2021

Les bases reguladores es detallen en l'annex 1 d'aquesta ordre. L'annex 2 d'aquesta ordre recull els principis ètics i regles de conducta als quals les persones jurídiques beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i efectes d'un incompliment eventual d'aquests principis.