Ordre SND/568/2021, de 8 de juny, publicada al BOE número 137, de 9 de juny, que modifica l'Ordre SND/292/2021, de 26 de març, per la qual s'estableixen aquestes mesures

10/06/2021

En l'Ordre SND/292/2021, de 26 de març, per la qual s'estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre s'estableix que totes les persones, majors de sis anys, procedents de zones de risc de França, que arribin a Espanya per via terrestre hauran de disposar d'una prova PCR (RT-PCR), una prova TMA o un altre tipus de prova diagnòstica per a SARS-CoV-2 basada en tècniques moleculars equivalents, amb resultat negatiu, realitzada en les setanta-dues hores prèvies a l'arribada. Així mateix, es fa necessari modificar l'edat a partir de la qual es requereixen les certificacions sanitàries tenint present que l'edat mínima per optar a la vacunació, els límits que ja tenen establert alguns dels països del nostre entorn pròxim i que en l'actual revisió de la Recomanació del Consell per la qual es modifica la Recomanació (UE) 2020/1475 del Consell, de 13 d'octubre de 2020, sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de COVID-19 es contempla que els nens menors de 12 anys han d'estar exempts del requisit de sotmetre's a una prova relacionada amb el viatge per a detectar la infecció per SARS-CoV-2; de manera que s'elevi de 6 als 12 anys. A fi d'adaptar els nous requisits a l'entrada, els seus terminis i l'edat a partir de la qual es requereixen es fa necessari modificar aquesta ordre en aquests termes.