Ordre SND/591/2021, de 10 de juny, publicada al BOE número 139, d’11 de juny

11/06/2021

Es mantenen les circumstàncies que van justificar la publicació de l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per la qual cosa persisteix la necessitat de prorrogar-la. En aquest sentit, i com així es contempla en l'apartat cinquè de l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril es considera justificat mantenir que els viatgers que procedeixin de la República de l'Índia hagin de guardar quarantena a la seva arribada.

L’ordre produirà efectes des de les 00.00 hores del 13 de juny de 2021 fins a les 24:00 hores del 26 de juny de 2021, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.