Ordre INT/1005/2021, de 24 de setembre, publicada al BOE número 230, de 25 de setembre de 2021

27/09/2021

L'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta ordre farà efecte des de les 00.00 hores de l'1 d'octubre de 2021.