Ordre INT/1120/2021, de 15 d'octubre, publicada al BOE número 248, de 16 d'octubre de 2021

18/10/2021

S’acorda modificar l'annex de l'Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i queda redactat com segueix:

«Tercers països, regions administratives especials i altres entitats i autoritats territorials els residents de les quals no es veuen afectats per la restricció temporal de viatges no imprescindibles a la UE a través de les fronteres exteriors en els termes recollits en aquesta ordre:
I. Estats:
1. Austràlia.
2. Bahrain.
3. el Canadà.
4. Xile
5. Jordània.
6. Kuwait.
7. Nova Zelanda.
8. Qatar.
9. Ruanda.
10. l'Aràbia Saudita.
11. Singapur.
12. Corea del Sud.
13. Ucraïna.
14. Unió dels Emirats Àrabs.
15. l'Uruguai.
16. la Xina.
II. Regions administratives especials de la República Popular de la Xina:
RAE d'Hong Kong.
RAE de Macau.
III. Entitats i autoritats territorials no reconegudes com a Estats per almenys un Estat membre de la Unió Europea:
Taiwan.»

Aquesta ordre surt efectes des del moment de la seva publicació, és a dir, des del dia 16 d’octubre de 2021.