Ordre SND/1376/2021, de 9 de desembre, publicada al BOE número 295, de 10 de desembre de 2021

10/12/2021

Es modifica l'apartat segon de l'Ordre SND/1309/2021, de 26 de novembre, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que queda redactat de la següent manera:

«Sobre la base de la seva evolució epidemiològica, es consideren com a països d'alt risc els següents:
– República de Botswana.
– Regne deEswatini.
– Regne de Lesotho.
– República de Malawi.
– República de Moçambic.
– República de Namíbia.
– República de Sud-àfrica.
– República de Zàmbia.
– República de Zimbàbue.»

Queda prorrogat el que es disposa en els apartats primer, tercer i quart de l'Ordre SND/1309/2021, de 26 de novembre, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La present ordre produirà efectes des de les 00.00 hores del 13 de desembre de 2021 fins a les 24:00 hores del 26 de desembre de 2021, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.