La Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Micropobles de Catalunya mostren la seva preocupació per la situació d’exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori i, en una moció conjunta, insten les diferents institucions i administracions amb competències en l'àmbit financer a actuar de manera immediata per revertir la situació, tot impulsant mesures tant en l'àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació

09/03/2022