Organitzat per l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, aquest debat, en clau transformadora de la mà d'experts multi-disciplinars i d'experiències locals capdavanteres, es farà els dies 9 i 10 de març de 2023

07/02/2023

Vivim un moment històric amb grans reptes i desafiaments que requereixen noves maneres de fer, de pensar i de relacionar-nos. El context ens força a replantejar-nos moltes inèrcies i pràctiques que no aporten valor i no van al fons dels problemes. Avui, les polítiques públiques i els agents comunitaris ens hem de capacitar per imaginar i liderar noves formes d'intervenció amb un objectiu explícit de transformació social, més enllà de la simple administració i contenció.

L'educació, els esports i la joventut són tres àmbits d'acció local amb sinergies a optimitzar i oberts a la innovació i la creativitat dels responsables municipals i dels agents comunitaris. Alhora són els tres àmbits més crucials i vibrants de la política local perquè anticipen la qualitat del futur que assolirà cada municipi. Com diria el sociòleg Anthony Giddens, educació, esports i joventut són "polítiques de vida" i cal que es complementin encara més com a generadores d'oportunitats, d'equitat i de benestar social.

De tot això, se'n parlarà durant aquests dos dies en aquest fòrum, un espai únic on compartir coneixement i experiències en els àmbits d'educació, esports i joventut, que vol ser el punt d'inflexió en què es faci palès el compromís amb el món local per a què, amb el suport material, tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, les vostres vil·les i ciutats puguin assolir les transformacions necessàries per aconseguir els objectius de l'Agenda 2030.

Els propers dies adjuntarem el programa definitiu de continguts del fòrum 'Transformacions'.