Resolució ACC/329/2023, de 2 de febrer, publicada al DOGC número 8852, de 10 de febrer de 2023

10/02/2023

Es convoquen les subvencions per a l'any 2023 en règim de concurrència competitiva pel sistema de prorrateig destinada a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria i les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució ACC/24/2023, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria s'inicia l'endemà de la seva publicació al DOGC i finalitza el 16 de març de 2023.