Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució ACC/329/2023)

10/02/2023

La Resolució ACC/329/2023, de 2 de febrer, de l'Agència de Residus de Catalunya publicada al DOGC núm. 8852, de 10 de febrer de 2023, convoca les subvencions per a l'any 2023 en règim de concurrència competitiva per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament de fons Next Generation EU.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria i les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar es regeixen per les bases que aprova la Resolució ACC/24/2023, de 10 de gener, per la qual per la qual s'aprovaren les bases reguladores de subvencions a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (aquí la informació).

El termini per a la presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la seva publicació al DOGC i finalitza el 16 de març de 2023.