Aquesta jornada, organitzada per l'EAPC i que tindrà lloc el 10 de març, té com a finalitat donar una orientació pràctica per tal que els ajuntaments puguin executar les tasques de col·laboració que tenen encomanades en les eleccions locals vinents del 28 de maig de 2023

16/02/2023

Es farà un repàs dels diferents àmbits d'actuació dels ajuntaments en el procés electoral, incidint en les dificultats que plantegen en la pràctica, i analitzant els dubtes jurídics que els operadors de l'Administració Local es poden trobar al llarg d'aquest procediment.

Els objectius són exposar els diferents àmbits en els quals l'administració local ha de col·laborar amb l'administració electoral, a l'efecte de celebrar les pròximes eleccions locals de 2023 i analitzar i donar resposta als problemes pràctics i jurídics que poden sorgir en l'organització de les eleccions locals.