Acord GOV/34/2023, de 28 de febrer, publicat al DOGC número 8866, de 2 de març de 2023

02/03/2023

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha elaborat l'Estratègia de drets humans del Govern de la Generalitat, la qual té per objectiu marcar les línies estratègiques d'aquest Govern en matèria de drets humans, comptant amb l'impuls i el seguiment de la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans (DGPDDH).

Aquesta Estratègia consta dels tres pilars següents:

El seguiment del Pla de drets humans de Catalunya 2020-2023, elaborat per l'Estructura de Drets Humans de Catalunya, prenent com a referència el Pla de Govern de la XIV legislatura i treballant conjuntament amb tots els departaments de la Generalitat.

L'elaboració del Pla estratègic de drets humans de Catalunya del 2030, l'objectiu del qual és identificar propostes i projectes vinculats als drets humans emergents, a l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible i a les noves realitats del segle XXI.

La commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, mitjançant actes públics, una exposició i la publicació d'informes i treballs específics.

Per desenvolupar aquests tres eixos s'actuarà en cooperació amb tots els departaments de l'Administració de la Generalitat amb la voluntat de poder integrar el treball conjunt i poder fer el seguiment i avaluació del grau d'acompliment del Pla de drets humans de Catalunya 2020-2023.

Les accions que constitueixen els tres pilars es desenvoluparan al llarg dels anys 2023 i 2024.

Aquest acord aprova l'Estratègia de drets humans del Govern de la Generalitat, i fa pública l’Estratègia que es pot consultar al web del Departament d'Igualtat i Feminismes i al portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.