Resolució ACC/596/2023, de 22 de febrer, publicada al DOGC número 8866, de 2 de març de 2023

02/03/2023

La resolució aprova la Guia per a la realització d'auditories sobre l'eficiència hidràulica d'un servei d'abastament de l'Agència Catalana de l'Aigua. La guia i el full de càlcul per a la introducció de les dades, es pot consultar al web de l'Agència Catalana de l'Aigua.