Resolució EDU/665/2023, de 28 de febrer, publicada al DOGC número 8867, de 3 de març de 2023

03/03/2023

La finalitat del Programa "Aprenentatge entre iguals: RecercAULA” és promoure la cultura de l'aprenentatge entre iguals mitjançant la metodologia de recerca acció, amb l'objectiu de millorar la qualitat de les pràctiques d'ensenyament-aprenentatge i l'establiment de xarxes de centres investigadors i xarxes de docents recercadors.

Els objectius del Programa d'innovació pedagògica "RecercAULA” són els següents:

a) Establir un ecosistema educatiu basat en l'aprenentatge entre iguals a través de xarxes de centres i docents (comunitats d'aprenentatge professional).

b) Fomentar la pràctica educativa basada en l'evidència a través de la metodologia de recerca acció.

c) Millorar la qualitat de l'ensenyament-aprenentatge a partir d'evidències generades pels docents.

d) Promoure una xarxa de centres que generin evidències que puguin ser utilitzades per millorar les polítiques educatives.

El programa "Aprenentatge entre iguals: RecercAULA” s'emmarca en els següents àmbits definits en el Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya:

a) Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.

b) Àmbit 2: organització i gestió educativa.

Els destinataris del programa "Aprenentatge entre iguals: RecercAULA” són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional, educació de persones adultes i règim especial del Servei d'Educació de Catalunya. El nombre màxim de centres educatius que podran prendre part en la primera convocatòria és de 10 centres públics de titularitat del Departament d'Educació. El programa posa el focus en el centre educatiu, des d'on es gestarà una xarxa de centres que tenen present l'aprenentatge entre iguals i en els docents, a través d'una xarxa de docents investigadors que encaminin la recerca a l'aula.