Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Resolució EDU/876/2023)

27/03/2023

La Resolució EDU/876/2023, de 9 de març, del Departament d'Educació, publicada al DOGC de 17/03/2023 és per la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament d'infraestructures, equipament i funcionament de les noves places del primer cicle d'educació infantil en centres públics, creades entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió d'aquestes subvencions (aquí més informació).

Com sabeu poden ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions els ens locals de Catalunya, titulars de llars d'infants o escoles bressol que imparteixen el Primer Cicle de l'educació infantil i que hagin creat noves places entre l'1 de gener de 2021 i el 15 de setembre de 2024 mitjançant conveni amb el Departament d'Educació.

També poden ser beneficiaris els ajuntaments que en el seu municipi tenen una escola, on l'edifici és de la seva propietat i la titularitat del centre és de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals.

Els beneficiaris han de complir els requisits i condicions establerts a la base 3 de l'Annex 1 de l'Ordre EDU/11/2023, de 25 de gener.

S'estableixen els següents terminis de presentació de sol·licituds:
a) Des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 6 d'abril de 2023.
b) Des del 2 de maig de 2023 fins a l'1 de juny de 2023.
c) Des de l'1 de setembre de 2023 fins a l'1 d'octubre de 2023.
d) Des del 15 de novembre de 2023 fins al 15 de desembre de 2023.
e) Des de l'1 de febrer de 2024 fins a l'1 de març de 2024.
f) Des del 2 de maig de 2024 fins a l'1 de juny de 2024.
g) Des de l'1 de setembre de 2024 fins al 15 de setembre de 2024.

Els sol·licitants han de presentar una sol·licitud diferent per a cadascun dels centres que hagin creat o tinguin previsió de crear places en el període establert per les bases reguladores i aquesta convocatòria.