Organitza: EAPC. Dates: Del 12 al 23 de juny. Termini d'Inscripció: Fins a l'1 de juny

15/05/2023

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El títol II de la Llei indica que les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i sensibilització adequades del seu personal sobre aquesta matèria.

La Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+ del Departament d'Igualtat i Feminismes, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, organitzen aquest curs, que es pot seguir a través de dispositius mòbils a fi de difondre el protocol que cal seguir per evitar situacions de discriminació del col·lectiu LGBTI+ pel que fa al gènere, l'orientació o identitat sexual o de la seva expressió de gènere.

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya posa aquest curs a disposició del personal de totes les administracions públiques catalanes.

Els objectius són adquirir coneixements bàsics sobre els conceptes al voltant del col·lectiu LGBTI+, adquirir coneixements suficients de sensibilització sobre les possibles discriminacions, saber identificar les situacions de discriminació LGBTI+ i conèixer com s'ha d'actuar davant de casos de discriminació LGBTI.