Acord GOV/140/2023, de 27 de juny, publicat al DOGC número 8947, de 29 de juny de 2023

29/06/2023

L’Acord aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària de Catalunya per al 2023, que s'adjunta annex, que es pot consultar a través del lloc web del Servei Català de Trànsit del Departament d'Interior

El Pla de seguretat viària per al 2023, preveu un total de 620 activitats. El Pla té com objectiu principal la reducció del 15% de víctimes mortals per sinistres viaris, així com la reducció d’un 12% de les víctimes ferides greus i té com a objectiu general arribar a la Visió Zero, és a dir, zero víctimes mortals l’any 2050. A més, també es marca l’objectiu d’assolir una mobilitat prioritàriament sense efectes contaminants. El Pla és la concreció en accions de les principals línies estratègiques del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible, un pacte que aborda la mobilitat segura, sostenible, saludable i intel·ligent.

Així, el PSV 2021-2023 s’estructura en els sis eixos estratègics del Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible i que preveuen, entre d’altres, la necessitat de repensar l’espai públic; adaptar les polítiques de seguretat viària; crear estratègies sensibilitzadores o desenvolupar espais de cooperació entre els diferents sectors implicats en la mobilitzat intel·ligent. Aquests eixos es despleguen en 223 accions i, per a aquest any, hi ha programades 695 activitats per promoure la mobilitat segura i sostenible i reduir els sinistres viaris amb víctimes. El Pla de Seguretat Viària 2021-2023 recull totes les accions dels diferents Departaments de la Generalitat i les realitzades per altres administracions públiques així com membres de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària que pertanyen a la societat civil.

En el pla destaquen accions destinades a la protecció dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat (vianants, ciclistes, motoristes, i conductors de vehicles de mobilitat personal), accions per millorar l’atenció a les víctimes dels sinistres viaris, accions d’impuls a l’educació i formació en mobilitat segura i sostenible al llarg del cicle vital de les persones, accions de suport al món local amb una línia d’ajuts als municipis per tal de fomentar la pacificació del trànsit i una mobilitat més sostenible, saludable i intel·ligent així com la creació d’un Consell de ciutats per a l’intercanvi de bones pràctiques, i s’incorporen per primera vegada les accions contingudes en el Pla ITS (sistemes intel·ligents de transport) , tecnologies avançades que comencen a integrar-se en un model on el vehicle es comunica simultàniament amb la infraestructura i amb els altres vehicles que circulen al seu voltant, així com nous sistemes tecnològics que ens ajudin a reduir els accidents (intel·ligència artificial per detectar distraccions mitjançant l’ús del mòbil en la conducció, o innovació en la utilització de drons per a una millor gestió del trànsit).