Reial decret 677/2023, de 18 de juliol, publicat al BOE núm. 171, de 19 de juliol de 2023

20/07/2023

El Reial Decret 677/2023, de 18 de juliol, modifica el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per ampliar l'àmbit d'aplicació de l'ajuda econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. La nova normativa amplia el dret a aquesta prestació als fills menors de 26 anys, enfront dels 23 anys que establia la normativa anterior. A més, s'elimina el requisit que el menor estigui ingressat en un centre hospitalari o en un centre d'atenció especialitzada.

L'ajuda econòmica per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu és una ajuda econòmica que pretén pal·liar les dificultats econòmiques que poden travessar les famílies que tenen fills menors d'edat afectats per aquestes malalties. La quantitat de la prestació és de 1.000 euros mensuals i es pot percebre durant un màxim de dos anys.