Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, publicat al BOE número 174, de 22 de juliol de 2023

24/07/2023

El Reial Decret pel qual s'estableix l'ordenació del nou sistema de Formació Professional, permet la implantació completa de la Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional a partir del proper curs.

Aquesta mesura representa un avanç significatiu en el desenvolupament del projecte de Formació Professional, el qual respon a les necessitats dels joves i treballadors proporcionant-los accés a ocupacions de qualitat i millorant la seva ocupabilitat. A més, aquesta formació s'alinea amb els requeriments del nostre teixit productiu, assegurant que compti amb el talent necessari per al seu creixement.

El Reial Decret permetrà una ampliació considerable de l'oferta de formació, amb més de 9.000 opcions de diverses durades i tipologies, estructurades en diferents graus. Des de les "microformacions" (grau A) fins als títols de FP i els cursos d'especialització o màsters de Formació Professional (grau D i E, respectivament). Totes aquestes formacions estaran integrades en mòduls amb validesa i reconeixement dins del sistema de FP, sent a més acreditables. També es contempla el disseny d'itineraris integrats, permetent combinar cicles de diferents graus i oferir doble titulació internacional.

La nova Formació Professional reafirma el seu caràcter dual, amb formació tant en el centre educatiu com en l'empresa, amb períodes de major qualitat i durada. El text defineix les funcions del tutor dual de centre i del tutor dual d'empresa, dues figures clau per garantir la qualitat de la formació en tots dos àmbits.

A més a més, s'agilitzarà l'acreditació de competències professionals i s'implementarà una estratègia d'orientació professional que acompanyarà a estudiants i treballadors al llarg de la seva vida laboral. També s'impulsarà la internacionalització i el treball col·laboratiu entre professorat, centres educatius i alumnat amb altres països.

Pel que fa als currículums, s'inclouran per primera vegada nous mòduls en tots els cicles de Grau Mitjà i Grau Superior que aborden aspectes clau per a l'economia actual, com ara la digitalització, la sostenibilitat, l'anglès tècnic o l'ocupabilitat.

El Reial Decret també estableix un nou model de centre especialitzat i integral, oferint formació tant per a joves com per a treballadors, amb la incorporació de diverses figures noves, com ara el responsable d'innovació, el d'internacionalització o el coordinador del servei d'orientació professional.

A més a més, s'incorporaran altres nous perfils en el sistema de FP, com els experts d'empresa, que podran exercir com a docents; els experts sènior d'empresa, que podran formar part dels equips docents; i els prospectors d'empreses, els quals facilitaran el contacte entre el centre educatiu i les empreses de l'entorn.