Ordre EMT/211/2023, de 30 d’agost, publicada al DOGC número 8993, de 4 de setembre de 2023

04/09/2023

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions destinades a la posada en marxa del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil. La finalitat del programa és la intervenció directa en les persones joves en el seu mateix context, per fomentar la formació professionalitzadora, així com facilitar els processos de requalificació, en el marc del sistema integrat de formació professional, mitjançant l'orientació i l'acompanyament, oferint els recursos més adients en cada cas i moment vital.

L'actuació que es subvenciona per donar compliment a l'objecte del programa és: Actuació d'orientació adreçada a les persones joves d'entre 16 i 29 anys a través d'accions individuals i grupals, tutories d'acompanyament, sessions d'informació i coneixement productiu i tutories de suport a l'escolaritat per aquelles persones joves que estiguin en procés formatiu.