European Urban Initiative (FEDER)

04/09/2023

Aquesta segona convocatòria del programa European Urban Initiative està oberta a totes les ciutats de la UE. Els projectes s'han de centrar en un dels tres temes següents:
- Ciutats ecològiques: per experimentar i oferir solucions innovadores tangibles en infraestructura verda per abordar millor els reptes de la biodiversitat, la contaminació, els recursos i el clima, contribuint molt a la transició verda i justa en el marc de les inversions de la política de cohesió.
- Turisme Sostenible: per donar suport a la transformació verda i digital a llarg termini i la resiliència de l'ecosistema turístic. Per a aquest tema, pretenem sobretot millorar les condicions tant per als residents com per als visitants de la ciutat.
- Aprofitar el talent a les ciutats en reducció: especialment a les regions identificades per la Comissió Europea a la Comunicació "Aprofitar el talent a les regions d'Europa", per retenir i atreure talent.

Especificació de les temàtiques de la convocatòria:

· Sota el tema "Ciutats verdes" es finançaran projectes per experimentar i oferir solucions innovadores tangibles en infraestructures verdes a les ciutats europees, per abordar millor els reptes de la biodiversitat, la contaminació, els recursos i el clima, inclòs el desenvolupament de sinergies amb altres àrees polítiques clau. S'espera que les solucions innovadores provades en el marc dels projectes finançats contribueixin a les inversions de la política de cohesió relacionades amb la transició verda i justa, i abastaran la qüestió de ser assequibles per a tothom.

· Sota el tema "Turisme sostenible", es finançaran projectes per donar suport a la transformació verda i digital i la resiliència a llarg termini de l'ecosistema turístic. Mitjançant la introducció de solucions úniques i polítiques integrals per a la promoció i la gestió del turisme sostenible, les ciutats poden ser un exemple per a les ciutats, pobles i regions més petites que depenen més del turisme per a la seva economia, especialment pel que fa a la reducció de la dependència excessiva d'un únic sector i la combinació. Es fomenten les activitats econòmiques turístiques amb altres inversions i esforços de creació d'ocupació per a la diversificació cap a altres sectors.

· Sota el tema "Aprofitament del talent a les ciutats en reducció", en particular a les regions esmentades anteriorment identificades per la Comissió Europea a la Comunicació "Aprofitament del talent a les regions d'Europa", es donarà suport per provar noves solucions per retenir i atraure talent. La convocatòria pretén identificar projectes pilot integrats i basats en llocs, és a dir, implicar les comunitats locals en experimentacions a escala urbana i abordar les dimensions econòmiques, socials i ambientals dels reptes demogràfics que s'enfronten, d'una manera que pugui inspirar l'ús de la política de cohesió. 

El partneneriat dels projectes es divideix en:
- Delivery Partners: institucions i organitzacions clau que poden contribuir a la implementació del projecte, tenint un paper actiu en la implementació i el finançament de les activitats del projecte aportant una contribució financera al projecte (la part del pressupost assegurada per un projecte soci, és a dir, taxa de cofinançament);
- Socis de transferència: ciutats interessades a aprendre de l'experimentació i replicar solució innovadora, després de l'execució del projecte amb perspectiva externa relacionada amb la transferibilitat i replicabilitat de la solució innovadora experimentada;

Les autoritats que es presentin han de comprendre un mínim de 50.000 habitants o bé ser una agrupació formal que abasti aquesta xifra.
 
La convocatòria compta amb un pressupost indicatiu de 120 milions d'euros de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

Cada projecte es presentarà per un màxim de 5 milions d'euros amb una duració màxima de 3,5 anys.

Aquesta segona convocatòria d'European Urban Initiative: Accions innovadores es tancarà en 1 mes.

A l'enllaç hi trobareu tota la informació necessària per participar en la segona convocatòria.