Ordre EMT/212/2023, de 4 de setembre, publicada al DOGC número 8994, de 5 de setembre de 2023

05/09/2023

L’ordre garanteix els serveis essencials, en relació a la convocatòria de vaga per diversos sindicats, que està prevista per al dia 6 de setembre de 2023, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta a tot el personal docent funcionari i interí del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; el personal docent i interí destinat en centres educatius de titularitat i gestió del Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya; Personal docent destinat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de titularitat municipal a Catalunya; Personal docent (funcionari i interí) de centres educatius de titularitat dels ajuntaments de Catalunya i de titularitat de qualsevol de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona i el personal Laboral del Departament d'Educació; i, els treballadors i treballadores del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (que afecta entre d'altres, els menjadors i les cuines escolars, els espais intel·lectius del migdia, les aules de matí i tarda per a la guarda i custòdia, els serveis i les estades en cases de colònies o d'activitats complementàries com l'acompanyament en el transport escolar).

S'estableixen serveis mínims per a diferents àmbits:

a) Servei educatiu: Es requerirà una persona de l'equip directiu per a cada centre, a més d'un docent per cada 3 unitats o aules per a l'ensenyament infantil, primària i secundària. Per a l'educació especial i les llars d'infants, s'ha de mantenir el 50% de les plantilles. També s'estableixen serveis mínims per al complex educatiu de Tarragona.

b) Lleure educatiu i sociocultural: Es requerirà el 50% del personal de monitoratge de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats del lleure educatiu i sociocultural.

La direcció dels centres, després de consultar amb el Comitè de Vaga, determinarà el personal necessari per als serveis mínims, exclòs el Comitè de Vaga, i preferentment ha de ser el personal que no faci vaga. També s'ha de garantir que les persones designades rebin una comunicació formal.