Acord 78/2023, de 12 de juliol, publicat avui al DOGC número 8997, de 8 de setembre de 2023

08/09/2023

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya convoca anualment els Premis eduCAC. Els premis consten de tres categories, una adreçada als centres educatius (des del segon cicle de l'educació infantil fins a la secundària postobligatòria), una adreçada als treballs de recerca de l'alumnat de batxillerat i una tercera, al professorat.

L'Acord 77/2023, de 12 de juliol, el Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya va aprovar les bases que han de regir la convocatòria dels XXI Premis eduCAC.

Amb aquest Acord s’obra la convocatòria dels XXI Premis eduCAC.