Resolució de 21 de setembre de 2023, publicada al BOE número 231, de 27 de setembre de 2023

27/09/2023

Es convoquen les jornades sobre aplicació, en l’àmbit local, de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció els dies 21 i 22 de novembre de 2023, de 9 a 14 h i de 16 a 19:30 h, amb l’objectiu de reflexionar sobre la incidència en l’àmbit local de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Se celebraran presencialment a l’Aula Magna de l’INAP a Madrid, duraran un total de 16 hores lectives i tindran 90 places. Els destinataris del curs son preferentment secretaris, interventors i secretaris interventors de l’Administració Local, funcionaris del subgrup A1 i A2 i altres empleats públics interessats en la matèria objecte de les jornades.

Per participar-hi, cal realitzar la inscripció presentant la corresponent sol·licitud electrònica accessible en línia al Catàleg de Formació del portal web de l’INAP. L’interessat ha de comptar amb l’autorització del superior jeràrquic des del moment de la inscripció. El termini de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució al BOE. En cas d’incidències o altres qüestions, es facilita un correu (cau@inap.es) i un telèfon (910616892) de contacte.