Acord GOV/207/2023, de 10 d’octubre, publicat al DOGC número 9019, de 13 d’octubre de 2023

16/10/2023

El Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT) és el marc legal i funcional per afrontar emergències per nevades a Catalunya. Té com a objectius determinar la perillositat de les nevades i els seus efectes en elements vulnerables i serveis bàsics, especialment en la mobilitat. També estableix els avisos, l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, altres administracions públiques i entitats privades rellevants en aquest context. Inclou una part important de prevenció amb accions d'avís i posició de recursos anticipats davant previsions de fortes nevades.

La primera versió del NEUCAT va ser aprovada pel Govern el 3 de desembre de 2002, després de rebre un informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 25 d'octubre de 2002. S'han realitzat diverses actualitzacions i revisions, l'última el 2021, que han implicat canvis rellevants en l'anàlisi del risc, l'estructura organitzativa i l'operativitat del Pla. Després de nou anys des de l'última revisió del NEUCAT, és necessària una nova actualització per ajustar-lo als canvis ocorreguts des de llavors. Aquesta revisió incorpora les modificacions introduïdes en les sis actualitzacions recents i respon al Reial decret 734/2019, que millora la protecció de persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables en emergències, i inclou canvis importants per millorar la protecció de la població, especialment de les persones més vulnerables.

Els canvis més rellevants són:

La identificació dels grups de població d'especial vulnerabilitat: Es pretén garantir que totes les actuacions de protecció tinguin en compte les persones més vulnerables, com ara les persones grans, les persones amb discapacitat i les persones que viuen soles.

El reforç del Comitè Tècnic: Es podrà fer reunions a escala territorial per disposar de la informació territorial sobre incidències i afectacions per la nevada.

L'ampliació de les mesures de protecció a la població específiques per nevades: Es detallen les actuacions que caldrà dur a terme en cas de tall de carreteres, població aïllada al domicili o manca de subministrament elèctric.

Aquesta revisió del pla NEUCAT pretén millorar la resposta de les administracions públiques en cas de nevades, especialment pel que fa a la protecció de les persones més vulnerables.