Lloc: Lleida. Data: 16 i 17 de novembre
Enguany el Fòrum presenta un avançament de resultats de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2022, que es farà pública a finals d’any, i que servirà per contextualitzar la reflexió posterior sobre els plantejaments del Pla nacional de joventut de Catalunya 2030. Concretament, el segon dia hi haurà quatre tallers temàtics que tractaran aquestes temàtiques

27/10/2023

Les noves generacions reclamen pas. El temps transcorre i les problemàtiques s’acumulen. La joventut exigeix protagonisme en la presa de decisions i en la definició d’uns instruments que donin resposta a la multitud de reptes que han d’enfrontar. No es tracta únicament de construir un futur digne, sinó de respondre a les problemàtiques de les persones joves en el present.

L’objectiu de les polítiques de joventut és acompanyar i empoderar les persones joves en aquest procés. Per aquest motiu, la XXIV edició del Fòrum d’Estudis sobre la Joventut proposa debatre els reptes i les necessitats en quatre grans àmbits de la vida dels i les joves, definits a partir dels plantejaments del Pla nacional de joventut de Catalunya 2030: l’emancipació, l’equitat, el benestar i la participació de la joventut. Les reflexions i el debat sobre aquestes temàtiques serviran per nodrir els objectius i les actuacions que han de prioritzar en aquests àmbits les administracions que treballen amb joves i per a joves.

Per fer-ho, es compta amb els resultats de les tres principals enquestes que ha impulsat l’Agència Catalana de la Joventut: l’Enquesta a la joventut de Catalunya, l’Enquesta de participació i política, i l’Enquesta a municipis i comarques. Al llarg del Fòrum es presentarà un avançament dels resultats d’aquestes investigacions, a fi d’oferir una diagnosi actualitzada de la situació i alimentar el debat sobre l’orientació de les actuacions en matèria de joventut.