Horizon Europe (clúster 6)

06/11/2023

El Programa Marc Horitzó Europa (HORIZON) té oberta la convocatòria Medi ambient net i contaminació zero (HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-02)

Una convocatòria de dos estadis, on la primera proposta de projecte s'ha d'entregar el 21 de febrer del 2024

D'acord amb l'ambició de contaminació zero de l'Acord Verd Europeu, les propostes reeixides contribuiran a protegir la qualitat de l'aigua mitjançant la gestió de la contaminació de l'aigua urbana i, en conseqüència, també protegint la biodiversitat i la qualitat dels ecosistemes aquàtics, tal com s'aborden els diversos impactes de la destinació "Entorn net i zero contaminació", i en particular a avançar cap a la consecució d'aigües superficials i d'aigües subterrànies netes i no contaminades a la UE avançant en la comprensió de les fonts difuses i puntuals de contaminació de l'aigua en un context global i de canvi climàtic, permetent solucions noves per evitar la degradació i restaurar les masses d'aigua, els ecosistemes aquàtics i la funcionalitat del sòl, i millorant encara més la qualitat de l'aigua i la seva gestió per a un ús humà i ecològic segur, alhora que fomenta la posició i el paper de la UE i els països associats en l'escena global de l'aigua.

S'espera que els resultats dels projectes contribueixin a tots els resultats esperats següents:
- Millorar la qualitat de l'aigua urbana amb l'objectiu de proporcionar una millor orientació per a l'elaboració de polítiques i la priorització mitjançant el desenvolupament de plans integrats de gestió de la qualitat de l'aigua urbana;
- Plans de gestió de la qualitat de l'aigua urbana sòlids, més segurs i basats en el risc recolzat per un seguiment holístic millorat, mètodes nous avançats i solucions digitals, modelització i escenaris basats en l'evidència; i
- Augmentar l'ús d'eines digitals en el sector de l'aigua per donar suport a les decisions de gestió de l'aigua per a totes les parts interessades.

La convocatòria compta amb un pressupost de 15 milions d'euros i una aproximació de 5 milions d'euros per projecte.

Les dates límit per presentar-s'hi són la primera el 21 de febrer i la segona el 17 de setembre de 2024 a les 17:00 hores (hora de Brussel·les) les dues.