Amb l'objectiu d'impulsar l'àmbit de l'ètica pública en el nou context normatiu i institucional d'integritat i reflexionar sobre com impulsar la Xarxa de Comitès d'Ètica i possibles evolucions que se'n derivin, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha programat aquesta jornada que tindrà lloc el 20 de novembre

06/11/2023

La Xarxa de Comitès d'Ètica de Catalunya (XCd'E) és un espai col·laboratiu d'intercanvi d'informació i de reflexió entre els comitès i comissions d'ètica existents en l'àmbit públic a Catalunya per millorar, impulsar i consolidar la cultura ètica i d'integritat a les administracions públiques catalanes. En formen part comitès de l'Administració de la Generalitat, de les administracions locals, de les universitats i del seu sector públic respectiu.

En els darrers dos anys s'han produït diverses transformacions en l'àmbit de la integritat a les administracions públiques: els plans antifrau dels fons europeus, els sistemes interns d'alertes (i la reconversió de les bústies ètiques) i la protecció de les persones alertadores, la creació de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques al Departament de la Presidència, etc. També persisteix el repte de fer present a la vida pública el Codi ètic del servei públic de Catalunya aprovat el 2021, i el repte de conformar la XCd'E com una comunitat de pràctica.

És oportú compartir i avaluar l'estat de la situació de les polítiques d'integritat a les administracions públiques, i renovar i reforçar el paper dels comitès ètics i de la xarxa en l'impuls de l'ètica pública.