Ordre DSO/244/2023, de 6 de novembre, publicada al DOGC núm. 9037, de 9 de novembre de 2023

09/11/2023

La Generalitat de Catalunya ha aprovat una ordre que augmenta els preus dels serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. Aquest augment és del 6,08% de mitjana, però pot ser superior en alguns casos.

L'augment es fa per compensar l'augment dels costos dels serveis, que han crescut en els últims anys, especialment a causa de la inflació. L'administració també vol garantir la viabilitat econòmica de les entitats que presten aquests serveis.

A més de l'augment dels preus, l'ordre també revisa alguns percentatges de copagament dels serveis no gratuïts. Aquests percentatges s'adequen als límits establerts per la normativa.

Finalment, l'ordre incorpora el caràcter gratuït dels serveis de Centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i física.