Jornada organitzada per l'Institut d'Estudis de l'Autogovern el divendres 17 de novembre 2023 a les 9.00 h al Palau Centelles (Baixada de Sant Miquel, 8 - Barcelona)

10/11/2023

09.00 h Presentació. Hble. Sra. Laura Vilagrà i Pons consellera de la Presidència. Sr. David Rodríguez i González secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran. Dr. Joan Ridao i Martín director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern.

09.30 h Aspectes generals
Modera: Dr. Antoni Bayona Rocamora lletrat del Parlament de Catalunya, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador de la Jornada.
- La legitimitat democràtica dels ens locals (el règim electoral i la Carta Europea de l’Autonomia Local). Especial consideració dels ens supramunicipals Dr. Luis Alberto Pomed Sánchez professor titular de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza, i lletrat del Tribunal Constitucional.
- El principi d’autonomia local a la llum de la interpretació constitucional Dr. Francisco Velasco Caballero catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad Autónoma de Madrid.
- La interiorització de l’organització territorial local: especial consideració del nivell supramunicipal Dr. Josep Lluís Blasco Díaz catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Jaume I.
- Els intents de revisió del model d’organització territorial de Catalunya Sr. Miquel Roca Junyent advocat.
 
10.30 h L’estructura territorial municipal
Modera: Dr. Jordi Jaria Manzano professor agregat de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili.
- Característiques que defineixen el mapa municipal de Catalunya. La relació entre el mapa municipal i el contingut material de l’autonomia municipal Dr. Ramón Galindo Caldés professor lector de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya.
- Les competències de la Generalitat sobre la determinació del mapa municipal Dr. Josep Maria Sabaté Vidal professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili.
- La reforma del mapa municipal: la fusió de municipis i el principi d’autonomia local. Els procediments establerts a la legislació municipal i de règim local Dra. Judit Gifreu Font professora titular de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- El procés de creació de nous municipis i les competències de las comunitats autònomes Dra. Eloísa Carbonell Porras catedràtica de Dret Administratiu de la Universidad de Jaén.
 
11.30 h Debat i pausa
 
12.15 h Les vegueries i les comarques
Modera: Sr. Gerard Martín Alonso responsable de l’Àrea d’Assessorament sobre l’Organització Territorial del Poder de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern.
- La continuïtat de les diputacions provincials i els seus efectes sobre l’organització veguerial Dr. Xavier Forcadell Esteller professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, i coordinador de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona.
- Les possibles vies per integrar vegueries i diputacions en un únic nivell supramunicipal Dr. Josep Ramon Barberà Gomis professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu i Fabra, i vocal de la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública.
- Organització i competències comarcals Dr. Josep Ramon Fuentes Gasó professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili.
 
13.00 h Debat i pausa
 
15.00 h Les estructures locals funcionals
Modera: Dr. Sergi Morales Martínez responsable d’Estudis i Iniciatives Autonòmiques de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern.
- Les àrees metropolitanes: especial consideració de l’àrea metropolitana de Barcelona Dra. Mariona Tomàs Fornés professora agregada de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.
- Reflexions sobre una nova ordenació territorial Dr. Manel Larrosa Padró arquitecte urbanista.
- Els àmbits territorials per a l'ordenació del territori Dr. Oriol Nel·lo Colom professor titular de Geografia Urbana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Les mancomunitats municipals. Especial consideració de les relacions entre comarques i mancomunitats Dra. Marta Franch Saguer catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
16.00 h L’organització territorial de l’Administració de la Generalitat
Modera: Dra. Mireia Grau Creus responsable de l’Àrea de Recerca de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern.
. Les previsions normatives sobre els serveis territorials de la Generalitat Dra. Mercè Corretja Torrens directora del Cabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
- L’articulació entre els serveis territorials i els ens locals: El debat entre el model organitzatiu binari i el model indirecte Dr. Agustí Cerrillo Martínez catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya.
 
16.30 h Debat i cloenda