Resolució de 3 de novembre de 2023, publicada al BOE número 271, de 13 de novembre de 2023

13/11/2023

Aquesta resolució convoca tres cursos de especialització i una jornada per a l'àmbit local, programats pel primer semestre de 2024. Es recomana revisar la informació de cada curs abans de presentar sol·licituds, disponible al Catàleg de Formació del portal web del INAP.

Curs de Recursos Humans en l'Àmbit Local:

Dates: 29 de gener al 19 de maig de 2024.

Lloc: Semipresencial (Sede INAP Madrid/Moodle).

Destinataris: Funcionaris de l'Administració local.

Objectiu: Coneixement en RRHH, intercanvi de coneixements i eines per als gestors de personal.

Curs de Contractació Electrònica amb AUNA:

Dates: 5 de febrer al 17 de març de 2024.

Lloc: Aula virtual del INAP.

Destinataris: Funcionaris amb tasques de contractació a l'àmbit centralitzat.

Objectiu: Coneixements sobre contractació centralitzada i ús de l'aplicació AUNA.

Seminari sobre Govern Obert a l'Administració Local:

Dates: 5 de febrer al 15 de març de 2024.

Lloc: Semipresencial (Sede INAP Madrid/Moodle).

Destinataris: Personal de l'Administració local relacionat amb govern obert.

Objectiu: Comprendre la agenda de Govern Obert Local, revisar casos i experiències innovadores.

Jornada sobre Govern Obert a l’Administració Local:

Data: 29 de febrer de 2024.

Lloc: Presencial, Sede INAP Madrid.

Durada: 8 hores.

Continguts: Experiències locals, aprenentatges i agenda de futur en Govern Obert.

Objectiu: Presentar, debatre i reflexionar sobre estratègies i iniciatives en governs locals.

Les sol·licituds es poden fer en línia a través del Catàleg de Formació del portal web del INAP en els deu dies següents a la publicació en el "Boletín Oficial del Estado." Es permet sol·licitar dues activitats formatives i cal tenir autorització del superior jeràrquic.

La informació detallada del cada curs serà exposada en la pàgina web de l'Institut. Es podrà sol·licitar informació addicional a través del correu electrònic fl@inap.es